Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Vŕtaná studňa

.

Vŕtané studne sa musia realizovať v zmysle platných legislatívnych predpisov a príslušných noriem.

 

 

Vŕtané studne pre domy, chaty, záhrady v nesúdržných zeminách / nížiny / majú štandartný profil vŕtania do Ø273 mm pri vystrojení vrtu certifikovaným materiálom do  DN 200 mm.

 

 

Vŕtané studne pre domy, chaty, záhrady v skalných a poloskalných / sedimentárnych horninách / pahorkatiny, horské oblasti / je profil vŕtania až do ∅245 mm pri vystrojení vrtu certifikovaným materiálom do DN 160 mm

 

 

Širokoprofilové studne do priemeru vŕtania Ø820 mm pre priemyselné parky, poľnohospodárske družstva, požiarne studne sú individuálne a veľmi špecifické objekty, preto Vám detailnú cenovú ponuku vieme vypracovať na základe stanovenia základných vstupných charakteristík. Možnosť zabudovania certifikovaným materiálom do DN 600 mm.

 

 

Konštrukcia hydrogeologických vrtov a studní  «

 

 

Konštrukcia vŕtaných studní, optimálne umiestnenie aktívnej filtračnej časti vrtu v spojení s normovanými materiálmi atestovanými pre styk s pitnou vodou, zabezpečuje aktívny prítok podzemnej vody do studne, konštantný stupeň hladiny podzemnej vody a požadovanú kvantitu a kvalitu podzemnej vody prítokom vody z hydrogeologických kolektorov.

 


 

Celková cena sa odvíja od technológie vŕtania, ktorá sa prispôsobuje geologickej charakteristike záujmovej oblasti, priemeru zabudovania vrtu, použitých materiálov a doplňujúcich úkonov spojených so samotnou realizáciou a ostatných služieb. Cenová kalkulácia obsahuje všetky potrebné úkony k tomu, aby studňa po odovzdaní bola okamžite schopná plnohodnotného užívania v zmysle požiadaviek klienta.

.

 


»  Rez vyhotovenou vŕtanou studňou ™

 .

.studnavrt
.
Disponujeme rozsiahlou databázou realizovaných vrtov. Pri realizácie prác / vŕtaní studní v nepreskúmaných lokalitách sa prihliada na stanovisko odborného hydrogeológa. 

.

 

 .

 

Výpočet návratnosti investície

(EUR/m3)
(m3/24 hod)
(m)
(EUR)
Návratnosť investície v mesiacoch: -
Pri prepočte návratnosti investície sa kalkuluje so štandardnou cenou prác. Obchodné podmienky Bratislavskej vrtne spoločnosti s.r.o. pre realizáciu hydrogeologických vrtov a studní sú zakotvené v objednávkovom tlačive. *Celkový čas realizácie studne je závislý najmä od dĺžky legislatívnych konaní.