Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Profil spoločnosti

Patríme medzi progresívne vrtné spoločnosti, ktorá vďaka vlastnému komplexnému technologickému a technickému vybaveniu realizuje vrty a studne nad 30 m, širokoprofilové studne do 820 mm,  ako aj ostatné technické, terénne práce a poľné skúšky pri naplnení komplexnosti v oblastiach hydrogeológie, inžiniersko-geologického a geologického environmentálneho prieskumu, vodárenských zdrojov so zapojením čerpacích systémov so zárukou maximálnej kvality materiálu, odvedených prác  s profesionálnym prístupom so zameraním na potreby zákazníka. Kompletné spektrum vrtných a technických prác sú dokladované potrebnými odbornými oprávneniami vydanými Ministerstvom životného prostredia ako aj Banského úradu (zákony 364/2004 Z.z., 543/2002 Z.z. a 44/1988 Zb.). 

.

.

  »  Naše ciele a spoločenská zodpovednosť

.

Spoluprácou so svetovými výrobcami certifikovaných a moderných materiálov, preverovaním ich kvality a vhodnosti použitia, pre použitie volíme najvhodnejšie materiály s dlhodobou životnosťou a príslušnými atestami. Technológia prác sa nielen prehodnocuje z hľadiska vlastných skúseností, pre úspešný a časovo nenáročný výsledok aj v zložitých podmienkach sa vyhľadávajú a zavádzajú do použitia moderné nadštandardné technológie za účasti odborných garantov a organizácií z odvetia. Aby boli služby spoločnosti pre zákazníka zaujímavou investíciou a hlavne dlhodobo plnili svoj účel, sú neustále prehodnocované a sú odporúčané len optimálne technické riešenia pre splnenie požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií.

 

Snahou spoločnosti je aj minimalizovať dopad činnosti na okolité životné prostredie a preto v prospech životného prostredia je využívanie ekologicky odbúrateľným olejov a mazív v strojno-technickom parku.

 .

 .